1.9.2018

Podmínky tenisové školy a akademie TK Břízky 

Platné od 1. 9.2018

1. Před zahájením tréninkového procesu je potřeba vyplnit kartu hráče a podepsat rodičem či zákonným zástupcem zdravotní způsobilost dítěte a předat trenérovi. 

2. Škola probíhá na minikurtu a akademie na standatním(velkém) kurtu. 

3. Koncem měsíce září dostanete od trenéra zprávu s rozvrhem tréninků. Při sestavování skupinek hráčů se nejprve zohledňují časové možnosti hráče, jeho věk a výkonnost. 

4. Tréninky se hradí zpětně za skutečně odehrané hodiny. Vždy do 10.v měsíci dostanou rodiče zprávu mailem o výši úhrady za minulý měsíc. Částka se skládá z úhrady kurtů(haly) a nákladů na trenéra a je splatná nejpozději do 10-ti dnů od na základě e-mailem zaslaného předpisu k platbě a to v plné výši. Není možné si platbu dělit na více částek. Nebude-li platba provedena řádně a včas bez předchozí dohody s trenérem, bude hráč z TŠ vyřazen. Číslo účtu je 7572562/0800, VS je rodné číslo dítěte. Rozvrh je závazný a stálý pro období od 1.10.2018 do 30.4.2019. 

5. Období kdy školička a akademie neprobíhá

O státních svátcích - 28.9.2018, 1.1.2019, 19.4.2019, 22.4.2019, 1.5.2019, 8.5.2019
O podzimních prázdninách od 29.10. a 30.10.2018
O vánočních prázdninách od 23.12.2018 do 2.1.2019
O pololetních prázdninách 1.2.2019
O jarních prázdninách od 4.3.2019 do 8.3.2019
O letních prázdninách od 30.6.2019 do 2.9.2019. O letních prázdninách probíhá TŠ a TA formou týdenních kempů. 

6. Rodiče či zákonný zástupce zajistí dětem nezbytné pomůcky pro hodiny TŠ ( pití, švihadlo, raketu lze zapůjčit u trenéra) 

7. Jedna hodina TŠ trvá 55 minut. Hráč je povinen dostavit se nejlépe 5 minut před zahájením hodiny. Po celou dobu tréninku je přítomen trenér a ze strany TK Břízky budou zajištěny nezbytné pomůcky( tenisové míče, sítě, kužely a pod.). Děti TŠ hrají na zmenšeném dvorci nebo dvorci pro minitenis. Akademie probíhá na standartním dvorci. 

8. Dočasné opuštění hodiny účastníkem je možné pouze s předchozím souhlasem trenéra. Po tuto dobu jsou za dítě zodpovědní rodiče nebo zákonný zástupce. 

9. Rodiče či zákonný zástupce nesmí být po dobu tréninku na dvorci. Můžete dítě odvést na kurt a po hodině si ho vyzvednout. Rodiče nezasahují trenérům do hodiny. (po dohodě s trenérem je možná konzultace).

10. V případě špatného počasí probíhá trénink, pokud je to možné, v hale. Musí se však počítat se stísněnými podmínkami a účastníci musí mít vždy čistou obuv. 

11. TK Břízky si vyhrazuje právo zrušit v nutném případě hodinu. O této skutečnosti budou rodiče či zákonný zástupce okamžitě informováni protřednictvím telefonu, sms či e-mailu. 

12. Celý rok je rozdělen na letní sezónu, která probíhá od května do září. Hraje se na venkovních kurtech TK Břízky. Zimní (halová) sezóna je od října do dubna a hrajeme v hale TSC Břízky. 

13. Nově příchozí děti-děti, které přišli z náboru, platí pro aktuální sezónu tzv. startovací poplatek . Ten je pro školičku(děti, které hrají na minikurtě) 50,-- Kč v letní sezóně a 100,-- Kč v zimní(halové) sezóně. 

14. Ceny tenisové školy a akademie v zimním období od října 2018 do dubna 2019. Tato cena je díky dotaci z MŠMT, Libereckého kraje  a Města Jablonec nad Nisou dotovaná. Plná cena je 820,-- Kč(pro miniškoličku při přítomnosti 2 trenérů je cena 1220-- Kč). Díky dotacím můžeme tuto cenu pro děti snížit na částku 600,-- Kč. 

 

Počet dětí na kurtě

cena

1.600,--
2.300,--
3.200,--
4.150,--
miniškolička100,--

 

 15. Jen řádně omluvený trénink nebude účastníkovi účtován. Omlouvat děti je nutné pouze formou sms na           TČ 604 250 659 paní Kláře Křenovské  a to nejpozději do 17 hodin předchozího dne.  Pokud nebude trénink řádně omluven, bude účtován v plné výši, jako by hodina proběhla. Omluví-li se řádně jeden hráč z hodiny, tak zbylí hráči platí celou hodinu(cena se rozpočítá mezi děti na kurtě). U miniškoličky se cena nemění.
V případě dlouhodobé neúčasti hráče může být jeho místo v hodině nabídnuto jinému hráči. 

 

 

  

 

 

 

ADRESA

TK Břízky, z.s.
Sportovní 5027/10a
466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou
50.741463, 15.176217

KONTAKTNÍ ÚDAJE

+420 739 333 615
info@tkbrizky.cz

 
TENISOVÝ KLUB BŘÍZKY, Z.S.

© TK BŘÍZKY, z.s.
All Rights Reserved