Volební členská schůze

V sobotu 21.4.2018 se konala členská schůze TK Břízky. Sešlo se 33 členů a představenstvo mělo k dispozici 18 plných mocí. Schůze byla usnášení schopná. Zvolili jsme nové představenstvo ve složení Arnošt Křenovský, Klára Křenovská, Ing. Milan Kouřil, Ing. Jan Trsek a Ing. Josef Vorel.

Představenstvo následně na schůzi představenstva zvolilo prezidentem TK Břízky, z.s Arnošta Křenovského.

Členské příspěvky pro rok 2018

Členské příspěvky se hradí ve stejné výši jako v loňském roce.  Příspěvky hraďte na nový účet klubu číslo 7572562/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

Jako VS uveďte své RČ. Lze hradit za více osob najednou. V tomto případě uveďte do poznámky jména osob, za které platíte. 

Děti do 7 let 0,-- 
Děti 8-9 let 1.500,-- 
Žáci od 10 let, studenti  3.000,-- 
Dospělí3.500,--
Manželé6.000,-- 

Senioři muži 63+

             ženy 62+

 1.500,--
Senioři 80+ 1,-

NOVINKA - Celoroční Hitkarta

Klub TKB  nabízí nově celoroční Hitkartu. Majitel této karty má neomezený počet vstupů na kurty. Není členem TK Břízky, z.s.

Tato karta není určena pro komerční trenéry. 

Dospělí                                 3.200,--
Senioři nad 63+    1.200,--

 

ADRESA

TK Břízky, z.s.
Sportovní 5027/10a
466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou
50.741463, 15.176217

KONTAKTNÍ ÚDAJE

+420 739 333 615
info@tkbrizky.cz

 
TENISOVÝ KLUB BŘÍZKY, Z.S.

© TK BŘÍZKY, z.s.
All Rights Reserved