Podmínky tenisové školy Břízky 

Platné od 1.9.2022

1. Před zahájením tréninkového procesu je potřeba vyplnit kartu hráče a podepsat rodičem či zákonným zástupcem zdravotní způsobilost dítěte a předat trenérovi. 

2. Škola probíhá na minikurtu a na standatním(velkém) kurtu. 

3.Během měsíce září dostanete od trenéra zprávu s rozvrhem tréninků. Při sestavování skupinek hráčů se nejprve zohledňují časové možnosti hráče, jeho věk a výkonnost. Při vytváření nového rozvrhu si nelze nárokovat trenéra či hodinu. Nový plán je vždy závazný do 30.6. 

4. TK Břízky si vyhrazuje právo na změnu trenéra (tzv.záskok) bez předchozího upozornění hráčů. 

5. Tréninky se hradí zpětně za skutečně odehrané hodiny. Vždy do 10.v měsíci dostanou rodiče zprávu mailem o výši úhrady za minulý měsíc. Částka se skládá z úhrady kurtů(haly) a nákladů na trenéra a je splatná nejpozději do 10-ti dnů od na základě e-mailem zaslaného předpisu k platbě a to v plné výši. Není možné si platbu dělit na více částek. Nebude-li platba provedena řádně a včas bez předchozí dohody s trenérem, může být hráč z TŠ vyřazen. Číslo účtu je 7572562/0800, VS je rodné číslo dítěte. Rozvrh je závazný a stálý pro období od 20.9.2021 do 30.6.2022.(Pokud není určeno vzhledem k počasí jinak)

6. Období kdy tenisová škola neprobíhá

O státních svátcích - 28.9.2022, 28.10.2022,1.1.2023, 1.5.2023, 8.5.2023, 
O podzimních prázdninách od 26.10.2022 do 30.10.2022
O vánočních prázdninách od 23.12.2022 do 1.1.2023
O pololetních prázdninách 3.2.2023
O jarních prázdninách od 20.2.2023 do 24.2.2023
O velikonočních prázdninách od 6.4.2023 do 10.4.2023
O letních prázdninách od 1.7.2023 do 3.9.2023.
O letních prázdninách probíhá TŠB formou týdenních kempů. 

7. Rodiče či zákonný zástupce zajistí dětem nezbytné pomůcky pro hodiny TŠ ( pití, švihadlo) Raketu lze zapůjčit u trenéra. 

8. Jedna hodina TŠ trvá 55 minut. Hráč je povinen dostavit se nejlépe 5 minut před zahájením hodiny. Po celou dobu tréninku je přítomen trenér a ze strany TK Břízky budou zajištěny nezbytné pomůcky( tenisové míče, sítě, kužely a pod.). Nejmenší děti TŠ hrají na dvorci pro minitenis. Ostatní hrají na standartním dvorci. 

9. Dočasné opuštění hodiny účastníkem je možné pouze s předchozím souhlasem trenéra. Po tuto dobu jsou za dítě zodpovědní rodiče nebo zákonný zástupce. 

10. Rodiče či zákonný zástupce nesmí být po dobu tréninku na dvorci. Můžete dítě odvést na kurt a po hodině si ho vyzvednout. Rodiče nezasahují trenérům do hodiny. ( S trenérem je možná po předchozí domluvě konzultace).

11. V případě špatného počasí probíhá trénink, pokud je to možné, v hale. Musí se však počítat se stísněnými podmínkami a účastníci musí mít vždy čistou obuv. Cena za hodinu bude dle aktuálního ceníku TSC Břízky Kč. 

12. TK Břízky si vyhrazuje právo zrušit v nutném případě hodinu. O této skutečnosti budou rodiče či zákonný zástupce okamžitě informováni protřednictvím telefonu, sms či e-mailu. 

13. Celý rok je rozdělen na letní sezónu, která probíhá od května do září. Hraje se na venkovních kurtech TK Břízky. Zimní (halová) sezóna je od října do dubna a hrajeme v hale TSC Břízky. 

14. Nově příchozí děti-děti, které přišli z náboru, platí pro aktuální sezónu tzv. startovací poplatek . Ten je pro minitenis(děti, které hrají na minikurtě) 100,-- Kč v letní sezóně a 130,-- Kč v zimní(halové) sezóně. Děti hrající na standartním kurtě hradí ve stejné výši jako členové TKB.(viz tabulka)

15. Cena tenisové školy pro zimní období- od 19.9. 2022 do 30.4.2023 dle tabulky níže. (v případě zrušení fixací energií může být cena změněna). Cena je za 1 hodinu.
 Nečleni hradí plnou výši ceny, kterou nám účtuje TSC Břízky+náklady na trenéra. Cena haly do 16 hodin je pro TŠB 420,--Kč a od 16 hodin 500,--Kč. 

počet dětí na kurtěčlen TKnečlen TK do 16 hodinnečlen TK od 16 hodin
1700,--850,--920,--
2370,--450,--480,--
3270,--320,--350,--
4

220,--

250,--

280,--
minikurt130,--XXX150,--
spartingy100,--XXX150,--
kondice50,--XXX100,--

 16. Cena tenisové školy pro letní období od května do září 2023 je pro členy klubu (to jsou ti, co mají zaplaceny příspěvky dle ceníku TK Břízky, z.s.pro rok 2022) cena 430,--Kč/hodina. Cena pro nečleny je  610,-- Kč. Pokud budeme vzhledem k počasí nuceni hrát v létě v hale, bude počítaná cena dle platného ceníku TSC Břízky. Ceny pro rok 2023 budou známy během měsíce března 2023.   

Počet dětí na kurtě

člen TK

nečlen TK

1430,--610,--
2240,--330,--
3180,--240,--
4150,--200,--
minikurt100,--130,--

 17. Jen řádně omluvený trénink nebude účastníkovi účtován. Omlouvat děti je nutné pouze formou sms na  TČ 604 250 659 paní Kláře Křenovské  a to nejpozději do 17 hodin předchozího dne.  Pokud nebude trénink řádně omluven, bude účtován v plné výši, jako by hodina proběhla. Omluví-li se řádně jeden hráč z hodiny, tak zbylí hráči platí celou hodinu(cena se rozpočítá mezi děti na kurtě). U miniškoličky se cena nemění.
V případě dlouhodobé neúčasti hráče může být jeho místo v hodině nabídnuto jinému hráči. 

 18.  Rodiče nesou plnou zodpovědnost za to že děti, které přijdou na trénink, nevykazují známky jakéhokoliv onemocnění. 

 

  

 

 

 

ADRESA

TK Břízky, z.s.
Sportovní 5027/10a
466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou
50.741463, 15.176217

KONTAKTNÍ ÚDAJE

+420 739 333 615
info@tkbrizky.cz

 
TENISOVÝ KLUB BŘÍZKY, Z.S.

© TK BŘÍZKY, z.s.
All Rights Reserved