Etický kodex trenéra Tenisové školy Břízky (dále TŠB)

 • Trenér se snaží být vzorem pro své svěřence nejen na dvorci, ale i mimo něj. 
 • Trenér ctí morální zásady a etický kodex, nepoužívá vulgární výrazy. Dbá na to, aby se i hráči chovali slušně. 
 • Trenér se snaží morálně působit na hráče, aby z nich vychoval nejen dobré tenisty, ale především slušné lidi se vztahem k fair-play.
 • Trenér se snaží o maximální rozvoj hráče a to bez rozdílu sociálně-ekonomického či výkonnostního postavení.
 • Trenér nedělá rozdíly mezi vlastními svěřenci nebo svěřenci ostatních kolegů. Jde mu o dobrý výsledek školy. Pokud může, podpoří v přípravě, na turnaji i mimo kurt všechny členy školy
 • Trenér se snaží o neustálé sebezdokonalování svých znalostí a dovedností.
 • Trenér se snaží o neustálé sebezdokonalování svých znalostí a dovedností.
 • Trenér smí používat mobilní telefon v hodině pouze v nutných případech a výhradně k činnosti spojené s vykonáváním práce trenéra. Vše pouze o přestávkách.
 • Trenér klade důraz na kategorii hráče a použití příslušných míčů. Míče minitenis-červené, baby 3/4 kurtu oranžové a celý kurt zelené. Pro pestrost hry aktivně využívá pomůcky. 
 • Trenér se snaží na vytvářet na kurtech, ale i mimo ně přátelskou atmosféru, v které se budou dobře cítit hráči i kolegové.
 • Trenér vykonává svou práci poctivě a co nejlépe. Šíří dobrou pověst TŠB.
 • Trenér netrénuje jiné hráče, než hráče TŠB, či v jiných areálech bez vědomí šéftrenéra.
 • Trenér nekritizuje své kolegy na veřejnosti a chová se loajálně nejen k nim, ale i ke klubu. Rozílné názory řeší přímo s dotyčným soukromě či na trenérské poradě.
 • Trenér řeší své požadavky, nápady a podněty s šéftrenérem (Ondřej Tejml) a vedením TŠB ( Klára Křenovská).
 • Trenér ctí provozní řád Tenisového klubu Břízky i TSC Břízky a řídí se jím.

ADRESA

TK Břízky, z.s.
Sportovní 5027/10a
466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou
50.741463, 15.176217

KONTAKTNÍ ÚDAJE

+420 739 333 615
info@tkbrizky.cz

 
TENISOVÝ KLUB BŘÍZKY, Z.S.

© TK BŘÍZKY, z.s.
All Rights Reserved