29.4.2017

Členské příspěvky pro rok 2017

 

V sobotu 29.4.2017 se konala schůze TK Břízky. Sešlo se 34 členů a představenstvo mělo k dispozici 7 plných mocí. Schůze byla usnášeníschopná. Členské příspěvky se hradí ve stejné výši jako v loňském roce.  

Příspěvky hraďte na účet klubu číslo 506371263/0300 vedeného u ČSOB. Jako VS uveďte své RČ. Lze hradit za více osob najednou. V tomto případě uveďte do poznámky jména osob, za které platíte. 

 

Děti do 7 let 0,-- 
 Děti 8-9 let1.500,-- 
 Žáci od 10 let, studenti  3.000,-- 
 Dospělí 3.500,--
 Manželé6.000,-- 

 Důchodci 63+

 1.500,--
 Důchodci 80+ 1,-

ADRESA

TK Břízky, z.s.
Sportovní 5027/10a
466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou
50.741463, 15.176217

KONTAKTNÍ ÚDAJE

+420 739 333 615
info@tkbrizky.cz

 
TENISOVÝ KLUB BŘÍZKY, Z.S.

© TK BŘÍZKY, z.s.
All Rights Reserved