11.3.2009

Pozvánka na valnou hromadu

Program:

 1. Přivítání členů, poděkování sponzorům, prohlídka rekonstruovaných šaten
   
 2. Návrh a volba členů návrhové a mandátní komise a schválení programu VH
  (komise kontroluje počet přítomných členů, navrhuje volební řád a členy představenstva, , počítá hlasy, vede zápis a připravuje závěrečné usnesení VH)

 3. Zpráva prezidenta klubu
  • výsledky hospodaření za uplynulé období
  • stav klubu a vývoj členské základny
  • výhled a investice na další období
  • návrh rozpočtu na další období
  • sportovní klubové akce v roce 2008 a výhled na 2009
    
 4. Volba představenstva klubu
  (hlasuje se o členech představenstva jednotlivě nebo dohromady dle usnesení z prvního bodu VH. O členech představenstva rozhodne nadpoloviční většina přítomných členů - mandátů)

 5. Návrh a schválení členských příspěvků na rok 2009
  • Návrh a schválení členských příspěvků na rok 2009
  • Brigády, vstupní poplatky
    
 6. Diskuse a různé
  • správcování. provozní doba, kantýna
  • organizační a rezervační systémy
  • sportovní a rekreační činnosti – soutěže, turnaje, kempy, jiné akce, ostatní
    
 7. Závěrečné hlasování o usnesení z VH, volné posezení členů klubu

 

pozvánka ke stažení *.pdf (2,1 Mb)

 

Představenstvo TK

ADRESA

TK Břízky, z.s.
Sportovní 5027/10a
466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou
50.741463, 15.176217

KONTAKTNÍ ÚDAJE

+420 739 333 615
info@tkbrizky.cz

 
TENISOVÝ KLUB BŘÍZKY, Z.S.

© TK BŘÍZKY, z.s.
All Rights Reserved